Nyereményjáték szabályzat

1. A játék elnevezése, a játék meghatározása


A játék elnevezése: TikTok videó nyereményjáték


A játék meghatározása:. (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet. Ennek kapcsán vállalja, hogy a www.tiktok.com címen elérhető közösségi portálon @100moments_official néven megtalálható. A játékban résztvevők a játék kapcsán:


TikTok saját profiljukra készítenek tartalmat, melyben a 100Moments plakátnak szerepelnie szükséges. Az így készített, saját TikTok profilon megosztott tartalomban meg kell jelölni a @100moments_official TikTok felhasználót


A játékban részt vevők közül egy, véletlenszerűen kiválasztott (kisorsolt) játékos (továbbiakban: Nyertes) részesül nyereményben. A játékhoz a TikTok-hoz nincs köze, a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az TikTok a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal.


2. A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei


A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vehet. A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.


3. A játék időtartama


A játék 2022.03.27 napján kezdődik 00:01 perctől és 2022.04.24 22:59-ig tart.


4. A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei


A játékban minden olyan, a 2. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki rendelkezik saját TikTok felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.


5. A játékra való jelentkezés módja


A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából saját TikTok profiljára tartalmat készít, melyben megtalálható a 100Moments plakát, valamint a megosztott tartalomban megjelöli a @100moments_official TikTok oldalt. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.


6. Nyeremények


A nyereményjátékban az összes, fent említett szabályzatnak eleget tevő személy között kerül kisorsolásra a nyeremény: 1 db iPad 9 Space Grey A nyereményjáték keretében tehát 1 Nyertest sorsolunk ki az TikTok-on.


7. A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése


A nyereményjáték 2022.04.24 22:59 óráig tart. A sorsolás és a Nyertesek kiértesítése 2022.04.24 23:59-ig megtörténik. A Nyertes értesítése azon TikTok profilon keresztül történik, mellyel a nyereményjáték részvételéhez szükséges tartalmat feltöltötte a TikTok felületére. A nyeremény átvételének pontos helyét és idejét a Nyertessel a kapcsolatfelvétel után kerül egyeztetésre.

8. A nyeremény átvételének feltételei


A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a szervezővel a Nyertes nevének ismertetése után legkésőbb 2022.04.30 22:00-ig, és így elesik a nyereménytől. A játékban részt vevők hozzájárulnak ahhoz, hogy @100moments_official TikTok oldalán győzelmük esetén közzétegye a nevüket. A játékban részt vevők vállalják, hogy győzelmük esetén jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolják.


9. A Szervező jogai


A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a @100moments_official oldala neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. A 100Moments fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a 100Moments okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A 100Moments a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét és a nyeremény átvételét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.


10. Adatkezelés


A nyereményjáték során a 100Moments nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése az TikTok minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai alapján történik.

A játékkal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető: info@100moments.hu